Kaikki referenssit

Kalmar — Ennakoiva huolto teollisuudessa

Hankkeen tavoitteena oli mahdollistaa lastinkäsittelylaitteiden ennakoiva huolto tekoälyn avulla. Veracell tarjosi osaamista tekoälypohjaisten elinkaarimallien hyödyntämisessä ennakoivassa analytiikassa. Malli ennustaa, mikä koneen osa on vaarassa rikkoutua. Näiden tietojen avulla osat voidaan vaihtaa etukäteen säännöllisen huollon aikana.

  • Hankkeessa keskityttiin erilaisten ennustemallien ja tietojen esikäsittelymenetelmien soveltamiseen sekä parhaan mallinnusmenetelmän löytämiseen.

  • Mallinnuksessa käytettiin selviytymismalleja (elinkaari) ja random forest -malleja.

  • Tulokset ja luotu koodi toimivat pohjana mallien jatkokehitykselle ja mallinnusmenetelmän valinnalle.

Yhteistyössä kohti tuotantoratkaisua

Projektin tavoitteena oli satama-alueen lastinkäsittelylaitteiston ennakoivan kunnossapidon kehittäminen keinoälyn avulla. Veracell tarjosi projektissa kyvykkyyden keinoälypohjaisten elinkaarimallien hyödyntämiseen ennustavassa analytiikassa. Ennusteen avulla huoltoprosessissa saadaan etukäteen tietoa siitä, mikä osa koneessa on vaarassa rikkoutua. Tällöin osia voidaan vaihtaa ennakoiden määräaikaishuoltojen yhteydessä.

Projektissa keskityttiin eri ennustemallien ja datan esikäsittelymenetelmien soveltamiseen sekä parhaan mallinnuslähestymistavan löytymiseen. Veracell keskittyi implementoimaan malleja, jotka domain-osaajien mielestä olisivat hyödyllisimpiä ja täydensimme Kalmarin data science -tiimiä elinkaarimallinnuksen erikoisosaamisella. Tulokset ja tuotettu koodi toimivat pohjana mallien jatkokehittämisessä ja parhaan mallinnuslähestymistavan valinnassa.

Hyödynsimme Kalmarin data-allasta ja aloitimme nopeasti mallien kehittämisen. Datan käsittely oli viety pitkälle jo ennen projektin aloitusta ja siinä näkyi vuosia jatkuneen data-alustakehityksen tulos.

"Veracellista löysimme ammattitaitoisen tiimin, jollaista olimme jo jonkin aikaa etsineet elinkaarimallinnuksen edistämiseen. Tulokset projektista ovat lupaavia ja vievät meitä kohti tuotantoratkaisua.", Tomi Krogerus, Senior Manager of Analytics and AI

Tiimi

Antti-Jussi Mäkipää
Software developer
Daniel Ciovica
Data scientist
Hannes Järvinen
Software developer
Krista Mellin
Design Advisor & Strategy
Prabu Mohan
Data scientist
Vili Sipilä
Data engineer
” Veracellista löysimme ammattitaitoisen tiimin, jollaista olimme jo jonkin aikaa etsineet elinkaarimallinnuksen edistämiseen. Tulokset projektista ovat lupaavia ja vievät meitä kohti tuotantoratkaisua.”

- Tomi Krogerus, Senior Manager of Analytics and AI

From the blog

Yhteistyömme —
See all references

Kiinnostuitko?

Nämä onnistumiset ovat vain jäävuoren huippu. Muutetaan yhdessä ”mitäpä jos” tulevaisuudeksi, josta uskallamme unelmoida.

Ota yhteyttä