Kaikki referenssit

DataKit — Lääketeollisuus kohtaa tekoälyn

DataKit on suomalainen startup, joka rakentaa liiketoimintaa uniikille aineistolle. DataKit tarjoaa RWB (Real World Behavior)-pohjaisia oivalluksia lääkeyhtiöille potilasturvallisuuden parantamiseksi sekä markkinoinnin ja koulutuksen tukemiseksi.

  • Tietoalusta ja tietojen integroinnit kolmansien osapuolten tietovarastoihin.

  • Datan päälle suunniteltu ja toteutettu verkkosovellus pilottiasiakkaiden käyttöön.

  • Koneoppimismallit lääkkeiden markkinakäyttäytymisen ennustamiseksi.

Tekninen toteutus mahdollistaa liiketoiminnan vision

Olemme tehneet yhteistyötä DataKitin kanssa heidän matkansa alusta lähtien ja vastuullamme on ollut suunnitella ja toteuttaa moderni teknologinen ratkaisu heidän visionsa toteuttamiseksi.

DataKitin ainutlaatuisen datan tehokkaan käytön mahdollistamiseksi toteutimme Microsoft Azure Cloud -pohjaisen tietoalustan ja tietointegraatiot kolmansien osapuolten tietovarastojen kanssa. Mallinsimme ja siivosimme datan käyttökelpoiseksi sovelluskehityksessä ja analytiikassa sekä hyödynsimme Azure Data Factorya ja Databricksiä sovelluksen käyttöönotossa.

Datapohjainen verkkosovellus datan ja analytiikan tarjoamiseksi

Suunnittelimme ja toteutimme datalähtöisen verkkosovelluksen yhdessä DataKitin asiantuntijoiden kanssa. Veracellin palvelumuotoilija fasilitoi työpajat liiketoiminnan tarpeiden tunnistamiseksi. Yhdessä tunnistetut tavoitteet muotoiltiin Figma-prototyypiksi, ja muutaman iteraation jälkeen ne toteutettiin selainpohjaisena käyttöliittymänä.

Käytimme PostgreSQL:ää, Node.js ja Reactia interaktiivisten visualisointien tuottamiseen. Sovellus sisältää järjestelmän, joka ilmoittaa käyttäjille muuttuvista trendeistä, ja se on rakennettu käyttämällä Azure Functions- ja Logic Apps -sovelluksia.

Reaalimaailman ilmiöiden mallintaminen

DataKitin käyttämän datan avulla voidaan mallintaa reaalimaailman ilmiöitä, kuten markkinaosuuksien muutoksia ja markkinoinnin vaikutusta lääketuotteiden hakuihin. Hypoteesin validoimiseksi rakensimme koneoppimismalleja ennustamaan lääkkeiden markkinakäyttäytymistä lääkeyritysten markkinointipäätöksenteon tueksi. Integroimme tietoja eri lähteistä ja käytimme autoregressioon ja satunnaismetsiin perustuvia malleja.

Teemme tiivistä yhteistyötä DataKitin kanssa ja suunnittelemme tekniset ratkaisut yhdessä asiakkaan kanssa - tarvittaessa viimeistä yksityiskohtaa myöten. Vahvuutemme on ymmärtää asiakkaan visio ja tavoitteet, ja suunnittelemme toteutuksen eri osa-alueet niiden ehdoilla.

Tiimi

Sergei Häyrynen
AI Advisor & Operations
Krista Mellin
Design Advisor & Strategy
Antti-Jussi Mäkipää
Software developer

From the blog

Yhteistyömme —
See all references

Kiinnostuitko?

Nämä onnistumiset ovat vain jäävuoren huippu. Muutetaan yhdessä ”mitäpä jos” tulevaisuudeksi, josta uskallamme unelmoida.

Ota yhteyttä