Kaikki referenssit

Tekoäly terveydenhuollon avuksi - Elektroninen hauraus-raihnausoireyhtymän indeksi

Toteutimme yhdessä Tampereen yliopiston ja Jyväskylän yliopiston kanssa projektin, jossa potilaskertomuksista laadittiin automatisoitu elektroninen frailtyindeksi (eFi). Haaste? Kliinikon muistiinpanoihin haudattujen tietojen rakenteistaminen tekoälyn tarpeisiin.

  • Käytimme FinBert-kielimallia potilaskertomusten muuntamiseen rakenteiseen muotoon.

  • Muunsimme vapaan tekstin labeloiduiksi joukoiksi kohdennettua mallikoulutusta varten.

  • Teimme yhteistyötä HUS Acamedicin kanssa Azure ML -integroinnissa.

Tekstin louhintaa FinBert-kielimallin avulla

FinBert-kielimalli mahdollisti potilaskertomusten muuntamiseksi strukturoiduksi dataksi. Pääsimme näin käsiksi tietoon, joka oli aiemmin hautautunut strukturoimattomiin teksteihin.

Azure ML -työkalujen avulla hyödynsimme tehokkaasti tekstimuotoista potilastietoa ja muutimme ne labeloiduiksi joukoiksi kohdennettua mallikoulutusta varten - fokuksessamme oli inkontinenssin havaitseminen, josta saatiin lupaavia tuloksia.

Toteutimme projektin yhteistyössä Tampereen ja Jyväskylän yliopistojen tutkijoiden kanssa tietoturvallisessa HUS Acamedic ympäristössä käyttäen Azure Machine Learning -alustaa. Autoimme potilastietojen pseudonymisoinnissa potilaiden suojaamiseksi säilyttäen kuitenkin tietojen tutkimuksellisen hyödyn.

Kaikki toimenpiteet dokumentoitiin huolellisesti Jupyter-muistikirjoissa, mikä varmistaa toistettavuuden. Vankan pohjatyömme avulla pienet säädöt voivat parantaa mallin tarkkuutta entisestään ja palvella joko joukkoa erilaisia eFi-parametreja.

Tiimi

Eetu Pursiainen
Data scientist
Daniel Ciovica
Data scientist
Sergei Häyrynen
AI Advisor & Operations
”On ollut erittäin hyödyllistä työskennellä Veracellin kanssa NLP-projektissamme. Veracellin insinöörit auttoivat meitä alusta alkaen ja ovat myös osallistuneet keskusteluilla ja ideoilla EFI-mallimme parantamiseksi.”

- Jake Lin, FT, Tampereen yliopisto

From the blog

Yhteistyömme —
See all references

Kiinnostuitko?

Nämä onnistumiset ovat vain jäävuoren huippu. Muutetaan yhdessä ”mitäpä jos” tulevaisuudeksi, josta uskallamme unelmoida.

Ota yhteyttä